MLS -Laser

Vi använder MLS Laser.  MLS – innebär att lasern arbetar med två våglängder: 808 nm som har en antiinflammatorisk och antiödemisk effekt samt 905 nm som är smärtstillande i synkroniserad samverkan.
Lösningen är helt unik och innebär en förhöjning av varje våglängds enskilda effekt. Denna samverkan har visat sig ha bättre resultat än den traditionella laserterapin.


MLS-laserns fördelar:
· Kort behandlingstid
· Reduktion och/eller smärtfrihet på kort tid inklusive nervsmärta
· Stark antiinflammatorisk effekt
· Snabb läkning från överbelastningar och stukningar

· Snabb återhämtning av skadade muskler
· Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
· Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
· Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben
· Laserljuset/fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad
· Laserljus har inga negativa rapporterade sidoeffekter


MLS Laserterapi innebär ett vidsynt behandlingssätt då hela muskelgrupper involveras i patologin samt lokaliserade triggerpunkter behandlas. Den ökar blodcirkulationen och minskar muskelspänningar.  MLS-lasern har visat sig vara effektiv vid smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak.

MLS laser terapi
Mphi vet.MLS Laser
laser_ridgeback